Boomadvies

Boomadvies

Adviseur   voor bomen, Jansen boomadvies is gespecialiseerd in boomonderzoek, en advies. We hebben de kennis en ervaring om u bij te helpen  en te adviseren bij uw vragen over uw boom of bomen.
Onderzoek naar bomen  doen we op basis van langdurige praktijkervaring, gedegen en up to date  en technieken. Na het onderzoek volgt een onafhankelijk advies  Het advies kan mondeling of in een rapportage gegeven worden. Onze rapportage geeft in duidelijke taal advies over uw bomen. Indien gewenst kunnen we voor u boom een zogeheten bomenpaspoort aanmaken en de boom inmeten in een GIS (geografisch informatie) systeem, zodat u een duidelijk overzicht hebt van de standplaats van uw bomen. 
Het boomadvies kan voor u uitgewerkt te worden in een boombeheerplan met onderhoudsmaatregelen en frequenties. Planmatig boomonderhoud wordt op deze manier één van de meest duurzame bijdrage aan de levensduur van een bomen. De financiële consequenties van planmatig boomonderhoud zijn verhoudingsgewijs laag. Zeker als je deze kosten afzet tegen de kosten die gemoeid zijn met uitval van bomen. Een boombeheerplan geeft een goede leidraad voor de praktische uitvoering van het onderhoud. 
Boomadvies voor ruimtelijke ontwikkeling is in feite een continuproces. Dagelijks  wordt er gewerkt aan infrastructuur ( ondergronds en bovengronds). Bouwprojecten, wegreconstructies, rioleringsvervanging, vervanging van bestrating of stadsmeubilair zijn aan de orde van de dag. Goed  onderzoek en advies zorgt voor een verantwoord beleid met betrekking tot de aanwezige bomen en hun maatschappelijke en economische waarde voor de openbare omgeving.
Verschillende vormen van onderzoek/advies
Afhankelijk van de fase van een project verschilt het gewenste advies met betrekking tot de bomen die in de tuin aanwezig zijn. Hieronder een opsomming van mogelijk onderzoek en/of advies dat nodig is om een onderbouwde   beslissing te nemen over de betrokken bomen.
-    Groeiplaats onderzoek
-    Nader onderzoek
-    Boom Effect Analyse
-    VTA boomveiligheidsinspectie
-    Klimaat adaptieve bomen
Een groeiplaatsonderzoek wijst uit welke maatregelen het best kunnen worden getroffen om de boom optimale kansen te bieden op hun huidige of toekomstige standplaats. Een heldere rapportage verschaft inzicht in de diverse groeiplaatsaspecten en reikt een passend pakket van maatregelen aan.
Extreme weersomstandigheden hebben een effect op aanwezige bomen en planten. De effecten zijn nu al duidelijk waar te nemen. Het gebrek aan water zorgt ervoor dat jonge planten verdrogen. De hitte op de stammen kan dan weer leiden tot schorsbrand. En door hevige regen of onweersbuien kunnen bomen dagenlang onder water staan. Het antwoord? Zogenaamde klimaat adaptieve bomen. Dit zijn bomen waarvan uit onderzoek is gebleken dat ze beter bestand zijn tegen de verandering van het klimaat. Je kan ze opdelen in 3 categorieën:
-    Bomen die het hoofd koel houden in de hitte
-    Bomen die bestand zijn tegen droogte
-    Bomen die bestand zijn tegen natte voeten

 

Pokemon Booster Box

korean skincare

Boomadvies

BEA

bomen

adviseren

beheer

beheerplan

bomen beheren

Bomen effect analyse

vta

vta controle

zwamaantasting

adviesplan bomen

beheerplan bomen

bomen en bouwen

vta bomen

veterane bomen

bomen en omgeving

onderzoeken bomen

adviseren bomen

bomen effect analyse

bomen en de wet

boom in de weg

ETW

Link toevoegen

Link toevoegen